inmotion discount
stin
14.2.2014  Silnice č. III/4689 v Petrovicích u Karviné prošla rekonstrukcí. Nová, rozšířená komunikace poskytne větší bezpečí nejen řidičům a cyklistům, ale díky nově postavenému chodníku téměř po celé délce rekonstruovaného úseku i chodcům. Projekt financovaný z dotací Evropské unie řešil špatný technický stav komunikace v délce 1,34 kilometru. „Nový kabát“ mají také čtyři autobusové zastávky.
 
 Apetrovice1pApetrovice1n
 před rekonstrukcí                                 po rekonstrukci
 
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 72,3 milionu korun, dotace Evropské unie z ROP Moravskoslezsko činila 70 procent z celkových uznatelných nákladů, tedy 47,5 milionu korun. Moravskoslezský kraj přispěl 20,4 milionu korun.
 
Výstavbu chodníku za 3,2 milionu korun financovala obec Petrovice ze svého rozpočtu. Partnerem projektu byla příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje.
 
 Apetrovice2pApetrovice2n
 před rekonstrukcí                              po rekonstrukci
 
„V rámci rekonstrukce došlo kromě rozšíření komunikace i ke snížení její úrovně o jeden metr. Asfaltu musela ustoupit alej, která silnici deformovala a zvedala vozovku. Stromy ale byly plně nahrazeny výsadbou asi dvou set kusů dřevin v katastru obce, především v blízkosti dětských hřišť a veřejném prostranství navštěvovaném větším množstvím lidí,“ upřesnil náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.
 
 Apetrovice3pApetrovice3n
 před rekonstrukcí                               po rekonstrukci
 
Stavba byla zahájena začátkem loňského března a ukončena letos 29. ledna. „Zprovozněním této silnicese zvýšila bezpečnost a plynulost silničního provozu a došlo ke zlepšení dopravní situace v Moravskoslezském kraji,“konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík. 
ROPlogo