inmotion discount
stin
6.2.2014  Teplé počasí letošní zimy stavbařům umožňuje provádět některé pozemní úpravy před zahájením stavebních prací, které by měly být, konkrétně u stavby silnice III/4785 prodloužená Bílovecká dokončeny v roce 2015. Proto již v těchto dnech proběhlo káceni zelně a ve volném prostoru u Svinovského nádraží jsou patrny nové hromady hlíny.
 
 ABloveckmapa
                             Mapa
  
 
Jedná se o přeložku ulice Bílovecké v Ostravě, která má za cíl převést dopravu z průtahu Městským obvodem Svinov. Komunikace je vedena podél trati ČD od napojení na mimoúrovňové křížení s ul. Rudnou a dálnicí po okružní křižovatku vybudovanou v rámci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, I. stavba“.
 
 ABloveck5
                            Současný stav
 
 
 
Součástí 1,554 km dlouhé stavby bude vybudování 3 mostních objektů, nové napojení ulice Navrátilovy, napojení ulice Bratří Sedláčků, přeložky inženýrských sítí, ale i nové pěší trasy a veřejné osvětlení. V roce 2012 již byla provedena demolice 3 objektů, vykoupených od Statutárního města Ostrava, a v roce 2013 byla provedena další demolice jedné budovy.  Celkové finanční náklady budou ve výši cca 170 mil. Kč, 70% bude hrazeno z Evropské unie prostřednictvím regionálního operačního programu.
 
ABloveck3
Vizualizace mostního objektu
 
Šárka Vlčková