inmotion discount
stin
31.1.2014  Zeptáte-li se Opavanů, kterému místu se říká „U parního válce“, máte téměř stoprocentní jistotu, že dostanete správnou odpověď. Ne o každé kulturní památce můžeme říci, že se stala významným orientačním bodem, atrakcí pro děti a cílem výletů školní mládeže, jednu takovou však zcela určitě mají silničáři v Opavě.
 
 Avalec
 
„Parní válec, který stojí hrdě na piedestalu za hlavní bránou střediska Opava, je nejmenším a zároveň nejstarším parním válcem dochovaným na území České republiky. Před 1. světovou válkou se běžně vyráběly válce těžších kategorií až do 35 tun. Velkou předností tohoto 12-tunového „ drobečka“ je stav a kompletnost, v jakém se v současné době nachází. Za přispění nadšenců Správy silnic MSK byl v červnu 2007 očištěn a povrchově zrestaurován, čímž se mimo jiné zabránilo šíření koroze. Všechny hlavní části byly i přes vysoký věk zachovány a ty součástky, které na stroji chybí, nemají zásadní vliv na celkovou historickou hodnotu a je možná jejich náhrada,“ vypráví vedoucí střediska Opava Petr Kudela.
 Avalec1
 
Parní silniční válec byl vyroben v roce 1912, tedy v roce, který se nejvíce zapsal do historie potopením legendární lodi Titanic. Na stroji jsou uvedeni dva naprosto rozdílní výrobci, a to firma AVELING & PORTER Ltd. z anglického Rochesteru a firma JACOB & BECKER z německého Lipska. Je potřeba upozornit na silnou kooperaci mezi oběma firmami, ke které docházelo již na začátku 20. století. Proto je pravděpodobné, že kotel, parní stroj a některé další díly vyrobila anglická firma cíleně pro firmu německou, která stroj zkompletovala a dodala některé další klíčové díly, jako například přední vidlici. O úzké spolupráci svědčí i kotelní štítek anglické firmy, který je napsán v německém jazyce. Obě firmy tedy měly velký podíl na vzniku celku a stroj je tedy nutno považovat za společný výrobek obou firem.
 
 Avalec2
„5. června 2002 byl parní válec prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Teprve na jaře 2007 po dalších letech, kdy válec nadále chátral, se skupinka nadšenců v čele s tehdejším vedoucím střediska Ing. Karlem Sýkorou rozhodla tento stav změnit a postupně válec zrenovovat do dnešní podoby. To se podařilo v červnu 2007,“ doplnil Petr Kudela.
 
 Avdeska
 
Silniční parní válec, který můžete vidět na středisku Správy silnic v Opavě, je legendárním představitelem strojírenského výrobku počátku 20. století. Jeho osud bohudík nesledoval osudy mnoha jiných parních válců, které byly později rekonstruovány na pohon se spalovacím motorem. Je vzácným dokladem zahraničních konstrukčních směrů odlišných od tradice založené v ČKD a zároveň dokumentuje úroveň strojírenství ve světě před 1. světovou válkou. I díky své autenticitě byl zcela po právu prohlášen kulturní památkou. 
Šárka Vlčková