inmotion discount
stin
20.1.2014  Koncem roku 2013 byla dokončena druhá etapa zastřešování skladovacích prostor pro posypové hmoty na středisku Nový Jičín na cestmistrovství v Odrách. První etapa stavebních úprav proběhla již v roce 2007 za přibližně 1,1 mil. Kč, druhá etapa byla ukončena v loňském roce s náklady ve výši 861 tis. Kč. Celkem bylo zastřešeno šest boxů.
 
 Aprefaboxy
 
„Betonové „PREFA“ boxy jsou určeny pro skladování sypkých hmot, zejména drtí pro letní a zimní údržbu, pro odstavení sezónních strojů a zařízení k údržbě komunikací a taktéž k uskladnění mobilního zařízení, jako jsou zásněžky, sněhové tyče, směrové sloupky nebo  svodidla. Zastřešení má příznivý vliv i na uskladněnou dřevní hmotu a štěpky,“ informoval vedoucí střediska Nový Jičín Zbyněk Kubala a dodal: „Zastřešením skladových boxů se výrazně zlepšily podmínky pro skladování včetně nezanedbatelného celkového pohledového zlepšení stavby.“
 
Aprefa
 
Sypké hmoty jsou trvale suché a jsou tak vždy připraveny k použití v každém ročním období. Dřevní hmota a štěpky, jež jsou určeny ke spalování, v zastřešených boxech vysychají na potřebnou vlhkost. Stroje, mechanizace a mobilní zařízení jsou chráněny před klimatickými vlivy a jejich životnost se tak prodlužuje. 
 
 Aboxy1