inmotion discount
stin
7. 1. 2014 Ve srovnání s průběhem zimy v roce 2012 jsou měsíce listopad a prosinec 2013 z pohledu silničářů podprůměrné. „Spotřeba posypových materiálů je za zmíněné období nízká. Ušetřili jsme sice na spotřebě soli a pohonných hmotách, je nutné si však uvědomit, že technika a naši pracovníci musí ze zákona provozovat 24 hodinovou pohotovost na všech střediscích správy silnic po celém našem kraji,“ upozornil technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.
 
Dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích je nutné zajistit celodenní pohotovost silničářů a to každoročně od 1. listopadu do 31. března. V tomto období se postupuje podle plánu zimní údržby, který je každý rok aktualizován a schválen Radou Moravskoslezského kraje.
 
„Současné teplé počasí využíváme k provádění údržbových prací kolem krajských komunikací. Můžeme se tak věnovat likvidaci pařezů, výřezům křovin, ořezům stromů, nebo hloubení příkopů a seřezávání krajnic,“ doplnil náměstek Novák.
Aorezy