inmotion discount
stin
Ve čtvrtek 19.12.2013 proběhla ve Vítkově závěrečná prohlídka spojená s kolaudací stavby „Rekonstrukce administrativní budovy cestmistrovství“. Součástí prohlídky bylo i slavnostní předání stavby zhotovitelem. Za Správu silnic se předání, vedle vedení střediska Opava a cestmistrovství Vítkov, zúčastnil technicko-provozní náměstek organizace Mgr. Milan Novák. Ten projevil spokojenost se stavem zrekonstruované budovy a potvrdil, že i v příštích letech bude Moravskoslezský kraj prostřednictvím naší organizace investovat do rekonstrukcí a oprav budov a zázemí pro zaměstnance Správy silnic.
 
 AVtkov
 
Celková rekonstrukce stála 5,7 miliónů Kč. Zhotovitel odvedl kvalitní práci, za což bych chtěl touto cestou poděkovat. Vybudovat kvalitní zázemí pro naše zaměstnance je jednou z priorit naší organizace a jsem rád, že cestmistrovství Vítkov bude nově fungovat v takových podmínkách, které odpovídají po všech stránkách standardům dnešní doby. Příští rok proběhne rekonstrukce cestmistrovství Rýmařov, které organizačně spadá pod středisko Bruntál. I v dalších letech bychom rádi v tomto trendu pokračovali, v jakém rozsahu to bude, samozřejmě závisí na finančních možnostech“, řekl náměstek Milan Novák.
 
 AStareVtkov
 
Rekonstrukce, jejíž dokončení bylo původně plánováno na jaro 2014, probíhala za plného provozu a nebylo někdy jednoduché zkoordinovat okamžité potřeby investora a zhotovitele. Zde je potřeba poděkovat také všem zaměstnancům cestmistrovství Vítkov, kteří stavbařům v průběhu stavby vycházeli maximálně vstříc a tím umožnili dokončení stavby ještě v letošním roce.
 
 AVitkovNovak
 
Součástí stavby byla rekonstrukce střechy, rekonstrukce vnitřních prostor včetně sociálních zařízení, nová elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, výměna kotle, výměna oken a zateplení fasády budovy, což by se mělo v příštích letech pozitivně projevit na nákladech za vytápění budovy.
Symbolické je i datum kolaudace.
 
 
AVitkovall
 
 
Jak jsme zjistili v archivu, přesně na den před 36 lety,  19.prosince 1977, proběhla kolaudace nově postavené budovy na ul. Oderské. Cestmistrovství Vítkov se do budovy přesunulo z ul. Budišovské, kde fungovalo od dob svého založení po II. světové válce. Pravdou je, že od té doby se do budovy mnoho neinvestovalo a proto věřím, že jsme tím dnes dali našim zaměstnancům krásný vánoční dárek“ doplnil Mgr. Novák.
 
Přejme Vítkovským cestářům, ať jím nově zrekonstruovaná budova slouží minimálně tak dlouho, jako sloužila ta původní jejich předkům.