inmotion discount
stin
5.9.2013 To jsou hlavní cíle projektu, který schválila Rada Moravskoslezského kraje na svém zářijovém jednání. Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu MSK realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí projekty „Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ a „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“. Oba projekty byly řídícím orgánem schváleny k financování a nyní probíhají veřejné zakázky na zhotovitele.
 
 
Cílem obou výše zmíněných projektů je obnova a výsadba dřevin kolem vybraných silnic ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, za účelem vytvoření a obnovy krajinných prvků, posílení ekologické stability krajiny a snížení prašnosti v jejich okolí.
 
Dle Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje zajišťujeme výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejích součástí a příslušenství a k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy na území kraje, které nabyl kraj do svého vlastnictví. Je proto nezbytné, aby Správa silnic MSK byla partnerem projektů a podílela se na jejich realizaci, neboť uvedené projekty se přímo týkají činnosti p. o. a pozemků v naši správě.
 
„Konkrétní realizace projektů bude spočívat ve výsadbě a obnově alejí v okolí vytipovaných silničních komunikací a výsadbě izolační zeleně na 5 lokalitách Moravskoslezského kraje s cílem snížení prašnosti. Celkem bude vysázeno 2 042 kusů dřevin,“ informoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
 
 
Výsadba a obnova alejí bude provedena podél komunikací:
- komunikace č. III/04806 – Hájov
- komunikace č. III/4631 – Děrné – Nové Dvory
- komunikace č. III/404813 – Jičina – Palačov
- komunikace č. III/4861 – Hukvaldy – Kozlovice
- komunikace č. III/48410 – Kozlovice – Metylovice
- komunikace č. III/46018 – Velké  Heraltice – Košetice
- komunikace č. III/05712 – křiž. I/57 – Držkovice
- komunikace č. II/460 – Deštné – Jakartovice
 
 
Celkem bude vysázeno 1 333 ks a jedná se o tyto druhy dřevin:
-   třešeň ptačí 421 ks
-   slivoň švestka 386 ks
-   višeň obecná 315 ks
-   lípa srdčitá 189 ks
-   javor klen 10 ks
-   dub letní 7 ks
-   jasan ztepilý 5 ks
 
 
Výsadba izolační zeleně s cílem snížení prašnosti se bude realizovat v těchto lokalitách:
-        komunikace č. III/4774 v úseku Nižní Lhoty – Vyšní Lhoty
-        komunikace č. III/4841 v úseku Krmelín – Oprechtice
-        komunikace č. II/486 v úseku Rychaltice – Fryčovice
-        komunikace č. II/486 ve Fryčovicích
-        komunikace č. II/475 v úseku Petrovice u Karviné –  polská
          hranice
 
 
Celkem bude vysazeno 709 ks dřevin v tomto složení a kvalitě:
-    jeřáb obecný 49 ks
-    jeřáb ptačí 41 ks
-    javor mleč 44 ks
-    habr obecný 18 ks
-    meruzalka alpská 150 ks
-    zimolez obecný 180 ks
-    hlošina úzkolistá 227 ks