inmotion discount
stin
13.8.2013 Práce při údržbě komunikací s sebou přináší mnoho bezpečnostních rizik, která přísným dodržováním pravidel bezpečnosti práce lze zmírnit. To se projevuje v nízké úrazovosti naší organizace. „Zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje procházejí pravidelným školením dodržování bezpečnostních předpisů a následně probíhají pravidelné kontroly, aby se tak vyhnulo zbytečným pracovním úrazům či škodě na majetku,“ informoval technicko-provozní náměstek Milan Novák.
Jedním z důležitých předpisů je správné označení pracovních míst předepsanými dopravními značkami, signalizační technikou, označení pracovních strojů a zařízení předepsanými bezpečnostními symboly na silnicích během provádění údržbových prací. Důležitá je i kázeň zaměstnanců na pracovištích při výkonu práce. Pro snížení rizika při práci na silnicích v plném provozu je mimo jiné nutné, aby zaměstnanci používali výstražné reflexní pracovní oděvy.
A bezpenost 2
 
 
V minulých dnech silničáře potrápilo velmi horké počasí, které má vliv na pozornost každého z nás. V takovýchto klimatických podmínkách je v naší organizaci dodržován specifický pracovní režim při práci. Jsou poskytovány ochranné nápoje, častější bezpečnostní přestávky a střídání zaměstnanců. 
 „Ochrana zdraví našich zaměstnanců je na prvním místě,“ reagoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a dodal: „Jsem přesvědčen, že nízká úrazovost je možná, samozřejmě za předpokladu přísného dodržování podmínek a pravidelbezpečnosti práce a vytvoření vhodných podmínek pro výkon přidělené činnosti.“
 
A bezpenost 1