inmotion discount
stin

12.12.2017 Dne 2.12.2017 v ranních hodinách byl plně spuštěn provoz na silnici II/479 v Ostravě, která byla částečně uzavřena z důvodu realizace první etapy stavby „Rekonstrukce Mimoúrovňového křížení Bazaly“. V první fázi se opravila pravá část mostu od křižovatky Českobratrské a Sokolské až po sjezd do Bohumínské ulice.

Stavba byla zahájena v dubnu roku 2017 a pro provoz MHD byl spuštěn 27. 11. 2017.

Celá rekonstrukce stála 56,2 milionů korun s DPH .  V rámci stavby bylo opraveno 6 mostních objektů, a zároveň provedeno nové trakční trolejové vedení pro trolejbusovou dopravu a veřejné osvětlení. Tím ale oprava mostů v Ostravě neskončí. Vedení kraje už připravuje obdobné práce v rámci další etapy rekonstrukce výše uvedeného dopravního uzlu, které budou následovat v příštích dvou letech.