inmotion discount
stin

28.11.2017 V 46.týdnu 2017 byl uveden do provozu mostní objekt ev.č. 4676-2 přes inundační území a mostní objekt ev.č. 4676-3 přes vodní tok Štěpánka před Dolním Benešovem. Opravou prošla taktéž celá silnice mezi Dolním Benešovem a Hájem ve Slezsku, přičemž náklady na opravu silnice a rekonstrukci mostů činily 33,4 mil. Kč (včetně DPH).

Původní mostní objekty byly vystavěny v r. 1926 a odpovídaly dobově používaným materiálům a technologiím. Stavební stavy mostu byly hodnoceny jako velmi špatné a především k nízkým hodnotám zatížitelnosti a nevyhovujícímu prostorovému uspořádání bylo přistoupeno k jejich celkové rekonstrukci.Nový most ev.č. 4676-2 je založen plošně a je tvořen ocelovou montovanou konstrukcí z dílců z vlnitého plechu typu Supercor s délkou přemostění 10,2m. Nový most ev.č. 4676-3 je založen hlubině na vrtaných pilotách. Spodní stavbu tvoří masivní železobetonové opěry se zavěšenými železobetonovými křídly. Základní prvky nosné konstrukce tvoří dva ocelové plnostěnné svařované nosníky se zakřiveným horním pásem. Délka přemostění mostu je 22,5m.

Stavební práce probíhaly v období duben-listopad 2017, za úplné uzávěry komunikace.

Ing. Tomáš Kolovrat