inmotion discount
stin

8.11.2017   Omezení provozu pro stavební práce ve středu obce Horní Suchá, v místě křížení silnic č. II/474 a II/475 (zastávky U Dvora a Na Císařství), kde nově vznikají dvě okružní křižovatky, bude již brzy minulostí.


Tento týden probíhá pokládka živic na druhé polovině stavby. Pokud to klimatické podmínky dovolí, bude obousměrný provoz s průjezdem staveništěm, ale již s možností odbočování do ulic Osvobození a Těrlická zahájen dne 27. 11. 2017. Zhotovitel postupuje dle odsouhlaseného harmonogramu tak, aby celá uzavírka byla ukončena v předpokládaném termínu 15. 12. 2017. Stavba nesilničních stavebních objektů bude pokračovat do roku 2018.
Délka nové úpravy je 313 m, součástí stavby jsou vyvolané přeložky kanalizace, sdělovacího vedení, vedení nízkého napětí, přeložka vodovodu, výstavba autobusových zálivů, nová část dešťové kanalizace, výsadba zeleně a městský mobiliář.
Financování investiční stavby Moravskoslezského kraje (ve výši 17,6 mil. Kč) probíhá z dotačních prostředků programu IROP a z rozpočtu Obce Horní Suchá.

 

 

 ilustrační fota

 

 

ilustrační foto