inmotion discount
stin

 16.10.2017  (Středisko Frýdek-Místek) V srpnu 2017  jsme prováděli komplexní opravu nátrže vozovky u mostu 021 na silnici II/648 v obci Třanovice.

Tato nátrž vznikla vlivem eroze a měla hloubku přes 3 metry. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k hloubkové sanaci. Po demontáži svodidel a vyčištění od náletů jsme započali samotnou sanaci. Odtěžili jsme asi 30 m3 zeminy. Svah jsme začali zpevňovat kamenným záhozem, kterého jsme vyskládali asi 25 tun. Tyto kameny jsme prosypávali jemnou drtí a zeminou, čímž jsme vytvořili kompaktní a stabilní násep. Bylo třeba také zpevnit krajnici a část vozovky. Pro lepší pevnost krajnice jsme použili ve dvou vrstvách speciální plastové textilie. Po té jsme opět nainstalovali svodidla. Takto sanovaný svah by měl sloužit desítky let.