inmotion discount
stin
16.7.2013 V rámci „Mostního programu 2013“ Správy silnic Moravskoslezského kraje bude v našem kraji v průběhu letošního roku rekonstruováno 16 mostů. Opravy mostů, na které je v rozpočtu kraje vyčleněno celkem cca 55 mil. Kč, budou provázet někde částečné, jinde úplné uzavírky a proto řidiče žádáme o trpělivost.
V současné době již probíhá rekonstrukce mostu v Lubojatech, Libhošti a Loučkách u Oder na Novojičínsku, v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, v Bohuslavicích na Opavsku, v Bludovicích na Karvinsku, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a v Klimkovicích u Ostravy. U ostatních plánovaných rekonstrukcí mostů v současnosti probíhají výběrová řízení na zhotovitele staveb.
 
V pondělí 15. 7. 2013 byla započata oprava mostu přes vodní tok Pazderůvka v obci Pazderná na Frýdecko-Místecku. Od 15. 7. 2013 do 24. 9. 2013 zde bude částečná uzavírka mostu. Vzhledem k tomu, že se starý most bude demolovat a na jeho místo bude postaven nový s celkovými náklady cca 6,5 mil. Kč, vyžádají si stavební práce i ve dvou termínech úplné uzavírky.
 
Ta první proběhne od 27.7.2013 (sobota) od 7:30 hodin do 29.7.2013(pondělí) 5:00 hodin a druhá úplná uzavírka bude ve dnech 31.8.2013 (sobota) od 7:30 hod do 2.9.2013 (pondělí) do 5:00 hod.
Po dobu úplné uzavírky silnice III/4733 (2x2dny) bude oboustranně vyznačena objízdná trasa z Pazderny po silnici III/4732 na Bruzovice, dále po silnicích III/4731, II/473 a II/468 přes Sedliště, Frýdek-Místek do Dobré.
 
Moravskoslezský kraj je vlastníkem celkem 2 713 km silnic II. a III. tříd včetně 1111 mostů z toho 413 mostů na silnicích II. a 698 mostů na silnicích III. třídy.  Těm je věnována neustálá pozornost. Každoročně je provedena kontrola jejich stavu.  Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní).