inmotion discount
stin
12.7.2013 Jednou z mnoha činnosti pracovníků Správy silnic Moravskoslezského kraje je údržba a opravy dopravního značení. Práce jsou prováděny dle platných technických podmínek. Pozornost je věnována systematickým výměnám a doplňování svislého dopravního značení, zejména v souvislosti s předepsanou reflexivitou značky, s uvedením do provozu kompletního tahu dálnice D1 a směrování průmyslových zón a letiště Leoše Janáčka. Značná část vynaložených prostředků na svislé dopravní značení je odčerpávána krádežemi dopravních značek, dopravními nehodami a vandalismem.
 
Zejména ve vazbě na provedené souvislé opravy vozovek provádíme kvalitní vodorovné značení na vybrané silniční síti II. a III. třídy. V současnosti probíhá rovněž kontrola, údržba a opravy směrového a velkoplošného značení krajského orientačního turistického informačního systému (KOTIS), která spočívala ve výměně poškozených částí, rovnání a mytí.