5. 6. 2017 V rámci plánovaných souvislých oprav krajských komunikací začali dnes karvinští silničáři frézovat vozovku III/47215 v Doubravě. Opravovat se bude 1 800 metrů dlouhý úsek, k jehož poškození došlo částečně vlivem hornické činnosti v dobývajícím prostoru Doubrava. Práce potrvají zhruba do konce měsíce. Kraj to bude stát 2 miliony korun, stejná částka půjde z rozpočtu na hrazení důlních škod z OKD, celkem tedy 4 miliony korun. 

Důsledkem dosedání došlo k trhlinám a plošné denivelaci silnice. „Na silnici jsou značné nerovnosti, její okraje se olamují. Stav byl na základě diagnostiky vyhodnocen jako havarijní,“ řekl vedoucí střediska v Karviné Václav Hrachovina a doplnil, že účelem opravy je obnova nejen živičných vrstev, ale také  příčných  sklonů s odstraněním prosedlých míst u okrajů silnice. Opraveno bude také nedostatečné odvodnění silnice pročištěním a úpravou stávajících příkopů.

Vzhledem k hospodárnému, efektivnímu a účelnému vynaložení finančních prostředků byly navrženy dvě varianty oprav. „Obě spolehlivě povedou při realizaci k odstranění nevyhovujícího stavu a zaručí požadovanou následnou životnost. Oprava je navržena tak, aby poruchy z poškození vlivem důlních škod byly odstraněny nikoliv modernizací, ale uvedením do původního stavu. Realizace se předpokládá po polovinách vozovky,“ upřesnila investiční technička Daniela Trnková.