31. 5. 2017 Správa silnic karvinského střediska spustí zítra přípravné práce na opravě 1,3 km dlouhého úseku silnice třetí třídy 4753 v obci Marklovice. Hotovo by mělo být do konce července. Stavbu za 3,29 milionu korun hrazenou z rozpočtu SFDI budou provázet dvě krátkodobé dvoudenní úplné uzavírky.

Předpokládaný harmonogram počítá od 19. 6. do 24. 6. s frézováním živičných vrstev v celé délce i ploše bez omezení provozu na komunikaci. Poprvé uzavřou silničáři na dva dny od 4. do 5. 7. provoz silnice III/4753 od křižovatky se silnicí II/475 až k místní komunikaci, kde se nachází podjezd pod železniční tratí. Objízdná trasa povede po II/ 475, dále po souběžné místní komunikaci nad kolejemi a pak po III/4689. Během této doby občané bydlící v uzavřeném úseku přeparkují svá vozidla mimo tento úsek.

Další úplná uzavírka provozu silnice III/4753 od křižovatky se silnicí III/4689 po MK podjezd pod železniční tratí bude platit od 6. 7. do 7. 6. Občané bydlící v uzavřeném úseku budou parkovat jinde. Objízdná trasa povede po silnici III/4753, II/475, místní komunikaci nad kolejemi a III/4689. 

Dokončující práce jako například úprava krajnic, vyčištění kanalizačních vpustí a umístění vodorovného dopravního značení budou probíhat za provozu.