31. 5. 2017 Přípravné práce na opravě silnice II/475 v Petrovicích u Karviné začnou na počátku června, ukončení realizace je naplánováno na 30. července. Důvodem opravy úseku v délce 906 metrů je velmi špatný stav komunikace, která vykazuje podélné a příčné trhliny a poklesy nerovnosti. Finanční prostředky ve výši 3,5 milionu korun jdou z rozpočtu kraje.  Stavba si vyžádá krátkodobou částečnou i úplnou uzávěru.

Mezi 19. a 24. 6. se budou frézovat živičné vrstvy v celé délce i ploše bez omezení provozu na komunikaci. Úplná uzavírka bude platit na silnici II/475 v úseku od kolejí po křižovatku se silnicí III/4753 od 26. do 28. června. Objízdná trasa povede po místní komunikaci nad kolejemi, III/4689 a III/4753. Částečná uzavírka provozu na silnici II/475 od křižovatky se silnicí III/4753 po státní hranici s Polskem je naplánována od 28. 6. do 3. 7. 2017. Dokončující práce včetně úpravy krajnic a zřízení vodorovného dopravního značení se budou dělat už za běžného provozu.