inmotion discount
stin

30. 5. 2017 Až do 10. července bude probíhat oprava komunikace druhé třídy II/465 v úseku délky 3 210 m od začátku obce Těškovice (od Kyjovic) po křižovatku se silnicí II/464 v obci Výškovice. Od 31. 5. od 7,30 hodin do 1. 6. 2017 do 22,30 hodin bude platit úplná uzávěra. Stavbu budou provázet v průtazích obou obcí částečné uzávěry. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury v nákladu zhruba 6,23 milionu korun.

Uzavřený úsek je mezi křižovatkou se silnicí III/4656 v Těškovicích a začátkem obce Výškovice, délka úseku je 1,8 km. Objízdná trasa uzavřeného úseku je dlouhá 11 km a je vedena odbočením ze sil. II/465 v Těškovicích vpravo na sil. III/4656 směr Lubojaty, pak odbočením vpravo po silnici III/46412 do Tísku, zde odbočením vpravo po sil. II/464 do Výškovic, dále odbočením vpravo zpět na sil. II/465. Stejně je objížďka vedená v opačném směru.

Velmi špatný stav komunikace vykazuje hloubkové koroze, podélné i mozaikové trhliny včetně místních plošných deformací. „Součástí stavby je mimo jiné výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů k sousedním nemovitostem a dosypání krajnic z recyklátu získaného frézováním krytu vozovky. Výškově budou upraveny uliční vpusti, poklopy kanalizačních šachet a zemních armatur inženýrských sítí. Na opraveném krytu vozovky bude obnoveno vodorovné dopravní značení,“ upřesnil investiční technik Václav Jedlička ze střediska Správy silnic v Opavě.