inmotion discount
stin

30. 5. 2017 Omezení dopravy při probíhající rekonstrukci a modernizaci silnice Plzeňská bude v následujících dnech pokračovat. Jedná se o důležitou a potřebnou stavbu,  jejíž výsledkem bude plynulá doprava po kvalitní a bezpečné komunikaci.  Konkrétní omezení dopravy jsou následující:

1/Uzavření sjezdové rampy na ulici Ruská od 30. 5. do 12. 6. 2017, kdy dojde k bourání dvouřádků a vpustí na sjezdu U haly
2/Zhotovení provizorní tramvajové zastávky 6.-8. 6. 2017 
3/Výluka tramvajové dopravy na mostě na ulici Palkovského 3.- 4. 6. 2017 
4/Plná uzavírka od 13. 6. 2017 ve směru na Vodárnu (doprava bude vedena v obousměrném provozu)

"Vozovka na Plzeňské ulici je ve špatném technickém stavu a také spodní a nosné konstrukce mostů dostaly na pravidelných prohlídkách pětku ze sedmibodové stupnice. Přitom stupeň sedm už znamená havarijní stav s omezením provozu," vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania, proč kraj k rekonstrukci přistoupil. Další omezení budou průběžně doplňována.

Snímky zachycují průběžné práce.