inmotion discount
stin

18.4. 2017 Na silnici III/4427 bude zítra 19. dubna zahájena rekonstrukce mostu ev. č. 4427-3 přes místní potok za obcí Čermná. Stavební práce budou trvat až do poloviny listopadu, se zprůjezdněním nového mostu se počítá kolem poloviny října letošního roku.  Účelem stavby za 5,9 milionů korun bez DPH je rekonstrukce velmi špatného stavebního stavu mostního objektu a zvýšení jeho malé zatížitelnosti.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky  silnice III/4427 v místě staveniště. Objízdná trasa nebude řešena s ohledem na umístění mostu na hranici katastru obce Čermná ve Slezsku a vojenského újezdu Libavá. „Předmětný most se nachází na silnici III/4427 za obcí Čermná ve Slezsku na hranici katastru obce Čermná ve Slezsku a překračuje řeku Budišovka. Silnice III/4427 na této hranici končí. Dále se nachází vojenský újezd Libavá, do kterého je vjezd povolen pouze vybraným vozidlům. Jedná se zejména o vojenskou techniku, vozidla a stroje správce lesů a zemědělskou techniku,“ vysvětlil vedoucí opavského střediska SSMSK Petr KudelaPo uzavření silnice III/4427 se odstraní stávající nosná konstrukce a spodní stavba mostu. „Poté bude vybudován nový klenbový železobetonový most. Na mostě bude provedena nová izolace, římsy, vozovka a záchytné zařízení, nakonec se provedou úpravy pod mostem - opevnění břehů vodního toku Budišovka,“ popsal mostní technik Petr Ondra.

Most bude zdemolován, nový bude ze železobetonové klenby