inmotion discount
stin

13. 4. 2017  Od 18. dubna do 16. června proběhne souvislá oprava povrchu silnice III/4635 v délce 3 252 metrů, v úseku od křižovatky se silnicí III/4631 ve Skřipově po konec místní části obce Hrabství. Dojde k omezení provozu částečnou i úplnou uzávěrou. Náklady stavby, které hradí SSMSK, činí 6,316 milionů korun, Obec Skřipov se spolupodílí ve výši 464 tisíc korun.

Komunikace je ve velmi špatném stavu, vykazuje rozpad obrusné vrstvy, výtluky, plošné deformace a poruchy únosnosti, jsou na ní četné nehomogenní vysprávky. „Souvislá oprava vozovky silnice III/4635 bude probíhat za omezeného provozu, a to částečnou uzávěrou v termínu od 18. 4. do 3. 5. 2017 a od 9. 5. do 26. 5. 2017. Úplná uzávěra je naplánována na dvě části: od 29. 4. do 1. 5. a pak od 6. 5. do 8. 5. 2017, kdy proběhne realizace lokálních vysprávek a vyrovnávek, respektive pokládka obrusné vrstvy komunikace,“ sdělil investiční technik Václav Jedlička z opavského střediska Správy silnic.

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry bude vedena po silnicích III/4631 a II/443 ve Skřipově (směr Bílovec) do obce Stará Ves, zde odbočením vlevo po silnici III/4637 přes obec Slatina (směr Výškovice). Před obcí Výškovice odbočením vlevo na silnici III/4635 zpět do místní části Hrabství. Objížďka bude stejná i v opačném směru. Délka uzavřeného úseku je 3,2 km. Délka objížďky činí 14,8 km.

Technologie opravy spočívá v seříznutí zvýšených nezpevněných krajnic a vyčištění silničních příkopů, celoplošném odfrézování stávajících asfaltových vrstev na hloubku 50 mm. Dále dojde k lokálním vysprávkám povrchu v zastavěném území obce a celoplošné pokládce nového asfaltu v tloušťce 50 mm. „Mezi Skřipovem a Hrabstvím mimo hranice obcí bude celoplošně očištěn povrch komunikace, nanesen spojovací postřik a položena vyrovnávací vrstva do 40 mm a nová obrusná vrstva v tloušťce 50 mm. Součástí stavby je výšková úprava stávajících napojení komunikací a vjezdů k sousedním nemovitostem a dosypání krajnic z recyklátu získaného frézováním krytu vozovky,“ popsal vedoucí opavského střediska Správy silnic Petr Kudela. Dále se výškově upraví uliční vpusti, poklopy kanalizačních šachet a zemních armatur inženýrských sítí. Na opraveném krytu vozovky bude obnoveno vodorovné dopravní značení.