inmotion discount
stin

7. 4. 2017  Správa silnic Moravskoslezského kraje bude financovat opravu dvou mostů vedoucích přes trať Českých drah za obcí Nová Horka a za obcí Sedlnice. Na jejich technickém stavu se podepsalo stáří. Most v Nové Horce byl postaven v roce 1969, most v Sedlnicích je v provozu už 58 let.  Stavební práce budou probíhat od 18. dubna do 10. července, během nichž se počítá s úplnými a částečnými uzávěrami na silnicích, včetně výluky na trati. Rekonstrukční práce na obou mostech budou stát 9,97 milionů korun.

Během rekonstrukce u obou mostů dojde k odstranění mostních říms včetně záchytných sítí proti dotyku a mostního zábradlí, odstranění izolace včetně vyrovnávajících betonů až na nosnou konstrukci, proběhnou sanační práce na povrchu betonových konstrukcí a bude odfrézována živičná vozovka až na izolaci. „Ztužením nosné konstrukce dosáhneme zpevnění a zvýšení únosnosti.  Nové budou mostní římsy včetně zábradlí a protidotykové ochranné sítě včetně povrchu živičné vozovky,“ popsal vedoucí novojičínského střediska Správy silnic Zbyněk Kubala.

Rekonstrukce mostu ev. č. 46428-2 přes železniční trať za obcí Nová Horka na silnici III/46428  a rekonstrukce mostu ev. č. 46432-4 přes trať za obcí Sedlnice na silnici  III/46432 bude probíhat ve dvou etapách:

1. etapa stavby od 18. 4. 2017 do 19. 6. 2017 zahrnuje:
• úplnou uzávěrou silnice III/46432 v km 4,974 – na mostě ev. č. 46432-4
• částečnou uzávěru silnice III/46428 v km 0,521 – na mostě ev. č. 46428-2, provoz bude řízen světelnou signalizací
• objízdnou trasu po silnicích III/46429, III/46428 a II/464 obousměrně

2. etapa stavby od  20. 6. 2017 do 10. 7. 2017 zahrnuje:
• úplnou uzávěrou silnice III/46428 v km 0,521 – na mostě ev. č. 46428-2
• plný provoz na silnici III/46432 v km 4,974 – na mostě ev. č. 46432-4
• objízdnou trasu po silnicích III/46429, III/46428 a II/464 obousměrně

Úplná výluka na trati bude platit od 24. 4. 2017 (7:00) do 28. 5. 2017 (17:00)
Provoz nezávislé trakce /elektrovlak na letiště / od 29. 5. 2017 do 18. 6. 2017
Informace budou v předstihu vyvěšeny v nádražních halách a bude vyhlašována drážním rozhlasem na jednotlivých nádražích. Náhradní doprava za výluky bude zajištěna autobusy.