inmotion discount
stin

6. 4. 2017  Most ev. č. 4824-1 na silnici III/4824  přes řeku Lubinu v místní části Lubina v Kopřivnici čeká generální oprava. Z technického hlediska je jeho stav nevyhovující, postaven byl v roce 1928. Rekonstrukce mostního objektu bude probíhat při plné dopravní uzávěře od 9. května do 6. srpna. Opravy budou hrazeny z rozpočtu Správy silnic Moravskoslezského kraje a vyžádají si 2,936 milionů korun. Stavební práce se dotknou jak konstrukčních částí, které jsou skryty, tak i vnějších prvků. Dojde například k odstranění mostních říms včetně zábradlí, mostních závěrů a odvodňovačů, částečně i živičné vozovky.

Mostní podpěry budou opevněny proti vodní hladině toku. Betonové části mostu vyčistíme vysokotlakým vodním paprskem, obnažená výztuž bude opatřena antikorozním nátěrem. Osazeny budou nové mostní odvodňovače a závěry, na obou stranách mostu budou nové mostní římsy se zábradlím, vpravo pak chodníková římsa v šíři 1,625 metrů.  Nakonec dojde k položení živičné vozovky,“ uvedl vedoucí novojičínského střediska Správy silnic Zbyněk Kubala.
 
Po celou dobu stavby bude most průchozí jen pro pěší. „Autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina - požární zbrojnice, dále pak Kopřivnice, Lubina – točna, Příbor, Hájov – ČSSS budou zrušeny. Veškerá autobusová doprava bude končit a začínat v zastávce Kopřivnice kulturní dům, Lubina u hřiště,“ popsal Pavel Roško, mistr oblasti Nový Jičín společnosti ARRIVA MORAVA, která smluvně zajišťuje autobusovou dopravu.

O připravované rekonstrukci mostního objektu a chystaném dopravním omezení jsou občané v obci Lubina včas upozorňováni hlášením v místním rozhlase.  Za snížení komfortu se řidičům i občanům omlouváme, ale stavební úpravy jsou nezbytné.

Most přes řeku Lubinu byl postaven v roce 1928.