21.9.2018 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici III/4721 v ulici Čs. Armády v městské části Ostrava-Michálkovice.  

19.9.2018 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici III/4725 ul. Čapkova v městské části Radvanice.

18.9.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě 2,6 km dlouhého úseku silnice III/48415 mezi obcí Krásná a místní částí Barnoška v Beskydech.

17.9.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4581 procházející intravilánem obce Dlouhá Stráň na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 1200 m. Začátek úseku opravy ve staničení km 7,810 navazuje na v loňském roce opravenou část silnice, konec úseku je v křižovatce se silnicí II/452.

11.9.2018 Dnes byly zahájena souvislá oprava silnice III/0484 mezi Jeseníkem nad Odrou a Blahutovicemi na Novojičínsku. Jedná se o úsek ve staničení km 3,230 – 3,780, který má délku 550 metrů. V rámci opravy bude provedena vyrovnávka pokleslých okrajů vozovky a následně pokládka asfaltové obrusné vrstvy v celé šířce vozovky.

11.9.2018 Silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku až k hranici s Olomouckým krajem dostává nový kabát. V letošním roce bylo na dvě etapy opraveno celkem 3,174 km této silnice s návazností na úsek, který byl opraven v  roce loňském.