18.6.2018 V termínu od 18.6. do 18.9.2018 bude probíhat souvislá oprava silnice III/48415 v úseku od km 3,3 v obci Krásná do km 5,9 (místní název Barnoška). Délka opravovaného úseku je 2600m.

12.6.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/47210 z Orlové do Havířova. Jedná se o úsek čtyřpruhové komunikace v délce 1 917 m, a to ve staničení  2,152 – 4,069 km

8.6.2018 Téměř 105 milionů korun ze svého rozpočtu, 215 milionů od státu a 941 milionů korun z evropských fondů dá letos Moravskoslezský kraj na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Stavební ruch na cestách bude proto až do konce října mimořádný. Vyžádá si uzavírky a mnohá dopravní omezení. Silnice je ale nutné opravit, technický stav třetiny z nich je velmi špatný.

6.6.2018 Dne 5. června 2018 se konala v Ostravě „Konference pro starosty měst a obcí“, kterou pořádal Moravskoslezský kraj.

1.6.2018 Byly dokončeny práce na stavbě "Oprava povrchu silnice III/01137 ul. Písečná v Hlučíně". Tato stavba byla koordinována v návaznosti na probíhající úpravy křižovatky a parkových ploch před kulturním domem v Hlučíně.

1.6.2018 Po necelých dvou měsících byla dokončena souvislá oprava povrchu silnice III/4603 v úseku délky 2 407 m, od křižovatky se silnicí I/11 v obci Malé Heraltice po křižovatku se silnicí III/4601 v obci Sosnová.