stin
Vyhodnocení zimní údržby silnic v Moravskoslezském kraji 
 
 
 
 
Zima 2018/2019
Zima 2017/2018
Zima 2015/2016