inmotion discount
stin

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2013 – III. etapa“.  Díky tomu mohou v dalších šesti úsecích regionu motoristé jezdit po kvalitnějších komunikacích.

V rámci projektu za zhruba 148 milionů korun spolufinancovaného Evropskou unií z evropských strukturálních fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, městy Havířovem a Frenštátem pod Radhoštěm bylo zmodernizováno bezmála 25 kilometrů silnic, zrekonstruováno 38 silničních propustků, dva mosty, vybudovány dva kruhové objezdy, postavena opěrná zeď, nové chodníky a veřejné osvětlení.

Dotace ze strukturálních fondů EU (85 % z celkových uznatelných nákladů) činila zhruba 113 milionů korun, Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu přispěl 30,9 milionu korun, Statutární město Havířov 1,46 milionu a město Frenštát pod Radhoštěm 2,64 milionu korun.

Chceme v našem kraji účelně a smysluplně využít každou korunu, která se nám z evropských fondů nabízí. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce zhruba 2713,4 kilometru s 1117 mosty, asi čtvrtina těchto komunikací potřebuje zrekonstruovat a modernizovat,“ konstatoval náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.

Moravskoslezský kraj si dlouhodobě vytknul modernizovat silnice II. a III. třídy s maximálním využitím prostředků EU z Regionálního operačního programu. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury schválená zastupitelstvem kraje v roce 2004 totiž poukázala na značný vnitřní dluh regionálních silnic převzatých od českého státu. Závady převážně ve stavebně technickém stavu (mostů, propustků, konstrukcí, vozovek a jejich bezpečnostní vybavení) se tehdy odhadovaly na téměř 6 miliard korun. Systémovou modernizaci silnic kraj sice zahájil ihned po převzetí silnic od státu, avšak teprve zapojením evropských prostředků po roce 2005 se podařilo tempo modernizace zvýšit až na půl miliardy korun ročně.

 

„Zahájili jsme již přípravu na zahájení čerpání financí v dalším plánovacím období Evropské unie na léta 2014 až 2020, včetně zaměření na přeshraniční regionální spolupráci s Žilinským samosprávným krajem a s Katovickým a Opolským vojvodstvím. Tempo modernizace, které jsme dosáhli díky zapojení prostředků EU, nám tedy umožnilo vnitřní dluh regionálních silnic do roku 2015 odstranit,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Sikora.

Nově zrekonstruované úseky:

1) Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku po hranici Moravskoslezského kraje

Stavba řešila rekonstrukci silnice v délce cca 3,952 km, rekonstrukci 13 silničních propustků a rekonstrukci opěrné zdi v délce cca 0,2 km.

2) Okružní křižovatka silnice II/479 a místní komunikace na ulici Anglické v Havířově

Šlo o úpravu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní na ulici Anglické a modernizaci Ostravské ulice včetně přilehlých BUS zálivů. Za spolufinancování Statutárního města Havířova byly vybudovány také chodníky, cyklistická stezka a veřejné osvětlení.

3) Okružní křižovatka silnic II/483, III/4848 a místní komunikace ulice Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku silnice  III/4848

Předmětem této stavby byla realizace okružní křižovatky v místě stávající průsečné křižovatky s napojením na ulici Podříčí a Podkopní. Byla rekonstruována také silnice III/4848 Kozlovice – Tichá včetně dvou silničních propustků. Výstavba chodníků a veřejného osvětlení byla spolufinancována městem Frenštátem pod Radhoštěm.

4) Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 v úseku Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá

Šlo o rekonstrukci silnice v celkové délce cca 4,477 km, rekonstrukci 14 silničních propustků a rekonstrukci mostu.

5) „Rekonstrukce a modernizace silnice II/467 v úseku Štítina – Kravaře – Štěpánkovice“

Stavba obsahovala rekonstrukci tří úseků silnice v celkové délce cca 3,965 km a 1 silničního propustku.

6) „Rekonstrukce silnice III/4673 v úseku Štítina – Háj ve Slezsku – Dobroslavice – Děhylov“

Stavební práce spočívaly v rekonstrukci tří úseků silnice v celkové délce cca 10,465 km, rekonstrukci 10 silničních propustků a rekonstrukci mostu.