Silnice II. a III. tříd v MSK (k 1. 1. 2018)


okres silnice  II.tříd

silnice III.tříd

celkem
II. a III. tříd
účelové
komunikace
Bruntál 277,8 km 413,8 km
691,6 km 5,5 km
Frýdek-Místek 116,3 km
317,1 km
433,4 km 10,1 km
Karviná 73,4 km
141,7 km
 215,2 km
-
Nový Jičín 107,3km
406,8 km
 514,1 km 4,5 km
Opava 173,3 km
471,2 km
644,6 km
-
Ostrava - město 96,1 km
142,1 km
 238,2 km
-
Celkem 844,3 km
1892,7 km
2737,0 km 20,1km

 
Hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK

Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.

Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

 

 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených v roce 2016 na silnicích II. třídy v km:

Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v 2016

 Stav povrchu vozovek silnic II. třídy 2016   
okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
Bruntál 52,18 90,562 35,018 16,136 82 275,896
Frýdek - Místek 26,317 49,586 18,208 3,722 15,081 112,914
Karviná 4,914 45,03 15,517 6,08 4,681 76,222
Nový Jičín 26,413 50,244 15,162 8,659 7,573 108,051
Opava 38,285 36,865 45,415 23,739 26,962 171,266
Ostrava-město 21,857 66,837 25,481 4,731 5,722 124,628
Celkem 169,966 339,124 154,801 63,067 142,019 868,977

 

 

 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených v roce 2017 na silnicích III. třídy v km:

Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v 2017

 Stav povrchu vozovek silnic III. třídy 2017   
okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
Bruntál 29,504 52,155 56,62 44,286 218,271 400,836
Frýdek - Místek 58,315 130,343 49,93 30,391 45,053 314,032
Karviná 24,403 58,779 41,396 10,617 8,809 144,004
Nový Jičín 68,722 102,754 107.899 58,625 62,748 400,748
Opava 46,464 124,344 101,725 65,626 126,435 464,594
Ostrava-město 16,511 39,725 50,396 14,424 26,897 147,953
Celkem 243,919 508,1 407,966 223,969 488,213 1872,167

 

 

 

Celkové výsledky stavu povrchu vozovek měřených v letech 2016 - 2017 na silnicích II. a III. třídy v km:

Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v 2016 – 2017

 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy 2016-2017  
okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
Bruntál 81,684 142,717 91,638 60,422 300,271 676,732
Frýdek - Místek 84,632 179,929 68,138 34,113 60,134 426,946
Karviná 29,317 103,809 56,913 16,697 13,49 220,226
Nový Jičín 95,135 152,998 123,061 67,284 70,321 508,799
Opava 84,749 161,209 147,14 89,365 153,397 635,86
Ostrava-město 38,368 106,562 75,877 19,155 32,619 272,581
Celkem 413,885 847,224 562,767 287,036 630,232 2741,144