• images/slider/s1.jpg
 • images/slider/s11.jpg
 • images/slider/s12.jpg
 • images/slider/s13.jpg
 • images/slider/s14.jpg
 • images/slider/s15.jpg
 • images/slider/s16.jpg
 • images/slider/s17.jpg
 • images/slider/s2.jpg
 • images/slider/s3.jpg
 • images/slider/s4.jpg
 • images/slider/s5.jpg
 • images/slider/s6.jpg
 • images/slider/s7.jpg
 • images/slider/s8.jpg
 • images/slider/s9.jpg

Silniční síť v Moravskoslezském kraji


Páteřní síť dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy na území kraje doplňují silnice II. a III. tříd, které jsou důležitou součástí dopravní sítě regionu a jsou ve vlastnictví kraje. Silnicemi II. a III. třídy spojují obce a města v kraji a přináší základní podmínky pro život a podnikání  v nich. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2733 km s 1117 mosty a výkon jeho vlastnických práv k silnicím zajišťuje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje s 570 zaměstnanci a se šesti provozními středisky dislokovanými na celém území kraje.

mapa kraje

Správa silnic Moravskoslezského kraje zajišťuje nejen správu a údržbu vlastních regionálních silnic, ale je zajišťuje rovněž dodavatelsky údržbu silnic I. tříd včetně silnic rychlostních. Jako vysoce specializovaná profesní organizace zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje i přípravu a realizaci modernizací a rekonstrukcí dopravních staveb včetně mostů, stavební dozor a podílí se na tvorbě resortních dopravních koncepcí a investičních strategií.