24.1.2014 Management Správy silnic Moravskoslezského kraje se o tom přesvědčil ve středu 22. ledna, kdy v rámci pracovní porady, která se uskutečnila na středisku Bruntál, navštívil nově vybudované Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka v Olomouckém kraji.
 
 Aporada
 
„Střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje jsou rozmístěna po celém našem kraji. Pracovní porady se tak občas přesunou na některé z nich. Zkušenosti jednotlivých středisek jsou cenné a potřebujeme je aplikovat na celou organizaci. V rámci úsporných opatření se snažíme v organizaci sjednocovat některé procesy a hledáme ty nejlepší varianty, komentoval ředitel Tomáš Böhm. „Zpestřením byla návštěva Muzea silnic, které je, co se týče náplně a rozsahu, snad jediné v ČR, dodal Böhm.
 
 Aramarov
 
Na trase k muzeu členové vedení Správy silnic navštívili cestrmistrovství Rýmařov, kde je čekal vedoucí cestmistr David Zaprianov a společně s vedoucím střediska Petrem Haničincem provedli přítomné celým areálem. Zde bude, po zimním období, zahájena výstavba nové provozní budovy cestmistrovství Rýmařov. Jedná se o jednu z velkých stavebních investičních akcí za necelých 12 mil. Kč.
 
 Amuzeum
 
 
Muzeum nabízí stálou expozici „Via est vita – silnice je život“, která je od roku 2010 instalována v prostorách bývalého Krenišovského dvora ve Vikýřovicích na Olomoucku. Expozice je věnována historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů. Vystavena je zde řada unikátních exponátů. Cestářské řemeslo představují dobové nástroje, dokumenty, služební odznaky cestářů a cestmistrů. Pohyb po cestách připomínají silniční saně, bryčka a unikátní kololis.
 
 Amuzeum2
 
 
Na vývoj silničních mechanismů upozorňuje řada modelů a hraček. Patroni silničářů i těch, kteří se po cestách, silnicích a mostech pohybují, jsou zastoupeni plastikami sv. Kryštofa, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého. Venkovní expozice pak návštěvníkům připomene staré ale i nedávné silniční mechanismy – válce, frézy, nakladače, dominantou dvora je také několik mostů ze sobotínských železáren bratří Kleinů.
 
 Amuzeum3
 
V muzeu je umístěna taktéž stálá expozice „Po stopách bratří Kleinů“, věnována právě životu a dílu bratří Kleinů jejichž první podnikatelské krůčky spadají do 1. poloviny 19. Století. Tito úspěšní podnikatelé se podíleli na úpravách zámeckého parku v Lednici, stavěli státní i zemské silnice. Od poloviny 19. století byla jejich činnost zaměřena na železniční trati. Pracovali mj. na stavbě Ferdinandovy Severní dráhy i na výstavbě Severní státní dráhy z Brna a Olomouce do Prahy a k saské hranici.
 
 Amuzeum4
 
V současnosti se připravuje další nová stálá expozice „Silniční mosty – historie a současnost“ a podle kurátorky sbírkového fondu a vedoucí muzea Aleny Turkové a iniciátora vzniku silničářského muzea Romana Bednáře, bývalého vedoucího šumperské pobočky Správy silnic Olomouckého kraje, kteří nás muzeem provázeli, to bude velmi zajímavé.
Šárka Vlčková