25.11.2013 Na Rýmařovsku v současnosti probíhá v délce 4 km rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov. Předpokládané náklady na celou stavbu budou ve výši necelých 115 mil. Kč vč. DPH. Rozsáhlá rekonstrukce komunikace byla zahájena na jaře letošního roku a dokončena by měla být v polovině roku 2014. Tato rekonstrukce probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Vzhledem ke složitosti stavby zůstane silnice uzavřena i v zimním období, neboť není možné zajistit bezpečný průjezd stavbou. Objízdná trasa pro automobilovou a autobusovou dopravu je vyznačena.
V rámci této složité stavby bude realizováno celkem 22 stavebních objektů. Jedná se o 2 objekty silniční, 6 objektů pilotových stěn, 3 objekty gabionových zdi, dále budou rekonstruovány 4 mostní objekty a vybudováno, případně rekonstruováno 7 propustků. Řidiči se tak mohu těšit na kompletně zrekonstruovanou silnici včetně jejího rozšíření.
 
Nový úsek výše zmíněné stavby navazuje na rekonstrukci silnice, která byla realizována  v letech 2005-2006.
 AOndejovGabionov
 
Zimní údržba do obce Ondřejov bude zajištěna pracovníky SSMSK a zimní údržba do obce Valšův Důl bude zajištěna pracovníky Správy silnic Olomouckého kraje.
 
K ostatním nemovitostem nacházejícím se v uzavřeném úseku silnice bude přístup zajišťovat zhotovitel stavby firma Silnice MORAVA s. r.o.
 AOndejovZpevnn
Před letošní zimou byly v oblasti Rýmařovska opraveny ještě úseky silnic II/440 a III/37021 Břidličná-Vajglov-Rýžoviště, silnice III/0451 v Moravskoslezském Kočově a silnice III/4456 v Sovinci.