21.11.2013 Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání 2. dubna 2013 rozhodla, že na vytypované komunikace budou zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje p. o.  vyjíždět v dalších čtyřech cyklech, nad rámec zákona. Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši 8 360 tis. Kč. Zákon ukládá čistit silnice dvakrát ročně. V Moravskoslezském kraji jsme letos čistili ještě v dalších čtyřech cyklech, během kterých se sesbíralo přibližně 1382 tun prachu a nejrůznějších nečistot z nákladní dopravy z krajnic našich cest.
Bylo odhadnuto, že zvýšenou intenzitou čištění komunikací se ročně navíc smete zhruba 1440 tun prašných částic všech frakcí. Z  uvedeného vyplývá, že nově nastavený způsob čištění vybraných komunikací na území Moravskoslezského kraje přispívá ke zlepšení kvality ovzduší a snížení prašnosti. 
 
 Acisteni
V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění ovzduší jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a sekundární prašnost již jednou usazených částic na vozovce. Převážně v oblastech s hustou obytnou zástavbou má významný lokální vliv na znečištění ovzduší bezprostředně v dýchací zóně obyvatel. S ohledem na uvedené skutečnosti je jedním z možných řešení této nepříznivé situace navýšení četnosti čištění vybraných komunikací ve městech a obcích udržovaných SSMSK tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší eliminace nečistot a minimalizovány dopady automobilové dopravy na zdraví obyvatel v regionu.
 
Anadlimitni
 
Na území Moravskoslezského kraje byly vytipovány lokality, kde je vysoká intenzita dopravy současně se zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu překračování limitů pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu, tzv. částice PM10. Jedná se o tzv. průtahy měst Frýdek-Místek, Frýdlant n. O., Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Rychvald, Havířov, Petřvald, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Opava, Hlučín, Vratimov, Šenov a Ostrava.


Přibližné časové rozložení cyklů:

  1. cyklus                   15. 5. – 4. 6.
  2. cyklus                   26. 6. – 16. 7.
  3. cyklus                   7. 8. – 27. 8.
  4. cyklus                   18. 9. – 8. 10.