Silnice č. III/4689 v Petrovicích u Karviné prošla rekonstrukcí. Nová, rozšířená komunikace poskytne větší bezpečí nejen řidičům a cyklistům, ale díky nově postavenému chodníku téměř po celé délce rekonstruovaného úseku i chodcům. Projekt financovaný z dotací Evropské unie řešil špatný technický stav komunikace v délce 1,34 kilometru. „Nový kabát“ mají také čtyři autobusové zastávky.
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 72,3 milionu korun, dotace Evropské unie z ROP Moravskoslezsko činila 70 procent z celkových uznatelných nákladů, tedy 47,5 milionu korun. Moravskoslezský kraj přispěl 20,4 milionu korun. V
ýstavbu chodníku za 3,2 milionu korun financovala obec Petrovice ze svého rozpočtu. Partnerem projektu byla příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje.
„V rámci rekonstrukce došlo kromě rozšíření komunikace i ke snížení její úrovně o jeden metr. Asfaltu musela ustoupit alej, která silnici deformovala a zvedala vozovku. Stromy ale byly plně nahrazeny výsadbou asi dvou set kusů dřevin v katastru obce, především v blízkosti dětských hřišť a veřejném prostranství navštěvovaném větším množstvím lidí,“ upřesnil náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.
Stavba byla zahájena začátkem loňského března a ukončena letos 29. ledna. „Zprovozněním této silnicese zvýšila bezpečnost a plynulost silničního provozu a došlo ke zlepšení dopravní situace v Moravskoslezském kraji,“konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.