13.2.2014 Ve srovnání s loňským zimním obdobím, které bylo dlouhé a způsobilo mnohočetné poruchy povrchu vozovek, je to letošní příznivější. Dosavadní průběh zimní údržby spočíval ve většině případů jen v posypu, plužilo se velmi málo. A to má samozřejmě vliv na stav krajských silnic.
 
Střídáním tepla a mrazů, sníh s následným plužením a chemickým posypem, to vše má vliv na vznik trhlin a následně výtluků, kterých zbylo po loňské zimě na krajských silnicích opravdu mnoho. Jejich odstraňování pak probíhalo během jarních a letních měsíců s celkovými náklady kolem 50 mil. Kč.
 
„Letošní průběh zimy je pro naše vozovky prozatím příznivější. Je to patrné na první pohled,“ konstatoval technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák. „I když se na některých úsecích již problémy s kvalitou povrchu ukazují, jde především o silnice, jejichž povrch má před koncem životnosti a spíše jsou potřebné souvislé opravy. Na ty bylo v loňském roce vynaloženo celkem 144 mil. Kč.  Správa silnic zajišťuje údržbu na silnicích II. a III. tříd s celkovou délkou přes 2700 km, s různou kvalitou, zatížeností dopravou a různým stupněm stářím. Proces oprav je tak nepřetržitý, zaleží jen na finančních možnostech vlastníka zmíněných komunikací a tím je Moravskoslezský kraj“ doplnil Milan Novák.
 
Ve srovnání s průběhem zimy v roce 2012 byly měsíce listopad - prosinec 2013 a leden 2014 z pohledu silničářů podprůměrné. Spotřeba posypových materiálů je za zmíněné období nízká. „Ušetřili jsme sice na spotřebě soli a pohonných hmotách, je nutné si však uvědomit, že technika a naši pracovníci musí ze zákona provozovat 24 hodinovou pohotovost na všech střediscích správy silnic po celém našem kraji,“ pokračoval Novák.
 
Dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích je nutné zajistit celodenní pohotovost silničářů a to každoročně od 1. listopadu do 31. března. V tomto období se postupuje podle plánu zimní údržby, který je každý rok aktualizován a vzat na vědomí Radou Moravskoslezského kraje.
 
„Současné teplé počasí využíváme k provádění údržbových prací kolem krajských komunikací. Můžeme se tak věnovat likvidaci pařezů, výřezům křovin, ořezům stromů, nebo hloubení příkopů a seřezávání krajnic. Samozřejmě také připravujeme plán oprav krajských komunikací na rok 2014,“ uzavřel technicko-provozní náměstek Správy silnic Novák.
 
I když je v tuto chvíli předčasné hodnotit konečné náklady na zimní údržbu 2013/2014, neboť zimní období ještě neskončilo, zde je srovnání:
 
 
Porovnání nákladů v zimní údržbě silnic II. a III. tříd (včetně města Ostravy) na území Moravskoslezského kraje
Náklady na zimní údržbu v měsících 11 – 12/2012         : cca 56 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsíci 1/2013                     : cca 63 mil. Kč
Celkem cca 119 mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsících 11 – 12/2013         : cca 41mil. Kč
Náklady na zimní údržbu v měsíci 1/2014                     : cca 24,3 mil. Kč
Celkem cca 65,3 mil. Kč
 
 
Za zimní období 10-12/ 2012 a 1-4/2013 bylo spotřebováno celkem 36 tis. tun posypové soli včetně údržby silnic I. třídy.
 
Za zimní období 11,12/2013 a 1/2014 bylo spotřebováno celkem cca 11 tis. tun posypové soli včetně údržby silnic I. třídy.
 
Na konečný účet za zimní údržbu 2013/2014  si musíme ještě počkat.
 zu1
Šárka Vlčková