30.12.2013 Na silnici III/4456 v km 0,000 – 3,500 v úseku od křižovatky se silnicí II/445 Stránské po opravený úsek před obcí Jiříkov došlo k celkovému rozpadu vozovky. Z uvedeného důvodu byl průjezd zmíněným úsekem uzavřen.
V současnosti je objízdná trasa vedena následovně: od křižovatky II/4455 a III/4456 po silnici II/445 do Kněžpole a dále po silnici III/4455 do Jiříkova s napojením na původní trasu, obousměrně. Objízdná trasa platí pro všechna vozidla, pro veškerou autobusovou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému. Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek komunikace, která je součástí objízdné trasy stavby na silnici II/449 Rýmařov – Ondřejov II. etapa, bude nastalá situace dále řešena.