15.10.2013 Silnice č. II/452 z Bruntálu do Meziny projde rekonstrukcí. Silnice se rozšíří a dostane nový povrch. Umožní to evropská dotace 30,3 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 54,4 milionů korun, rozdíl uhradí Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Evropský příspěvek na projekt dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Práce mají začít na jaře příštího roku.