14.10.2013 Pro letošní rok bylo z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyčleněno celkem 144 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. tříd. V rámci těchto finančních prostředků bude do konce listopadu 2013 opraveno 29 úseků silnic v celkové délce přibližně 34 km.
 
 
V současnosti se pracuje na silnici III/46421 v Bílově a na silnici III/46433 v Libhošti na Novojičínsku. V minulém týdnu byla zahájena oprava silnice III/0451 v Moravskoslezském Kočově a dnešním dnem započala oprava komunikací II/440 a III/37021 Břidličná – Vajglov – Rýžoviště na Bruntálsku.
 
A Libho 062
 
  
Na silnici v Libhošti je po odfrézování patrná stará žulová dlažba, která se již v minulosti používala jako velmi únosná podkladní vrstva. Žulové kostky budou ponechány ve stávajícím stavu a na ně bude položena nová obrusná vrstva živice. V rámci opravy se zpevní také okraje vozovky.
 
A SO 28.jna 1438
 
Poslední souvislou opravu v letošním roce provedeme v Ostravě na ul. 28. října. Předpokládaný termín dokončení opravy povrchu je plánován na 29. 10. 2013. Zprovoznění ulice, na které jsou současně budovány nové tramvajové zastávky je plánováno na konec listopadu 2013.