14.1.2014 V průběhu letošního roku bude Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. rekonstruovat další mosty a propustky na silnicích II. a III. tříd celého našeho regionu s přibližnými celkovými náklady ve výši 81 mil. Kč. V současné době probíhají nebo budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele staveb.
„Předpokládáme, že jednotlivé stavby budou zahájeny v jarních měsících roku 2014 a dokončeny v témže roce,“ informoval ředitel Správy silnic MSK Tomáš Böhm a dodal: “Rekonstrukci dvou propustků s přibližnými náklady 3,5 mil. Kč provedeme vlastními zaměstnanci.“
 
 
most ev. č. 470-008 v Orlové, připraven k rekonstrukci na Karvinsku
 
AmostOrlov
 
 
Mostní program na rok 2014, který schválila Rada Moravskoslezského kraje v závěru roku 2013, obsahuje seznam mostů a propustků, které byly mostními odborníky ohodnoceny stavebním stavem mostu 5-6, což je stav špatný až velmi špatný. U většiny navržených rekonstrukcí dojde k úplné demolici starého a výstavbě nového mostu. Řidiče tak čekají v průběhu roku částečné nebo úplné uzavírky.
 
 most ev. č. 4602-1 Sosnová na Opavsku
ASosnov
 
Moravskoslezský kraj je vlastníkem celkem 2 713 km silnic II. a III. tříd včetně 1111 mostů z toho 413 mostů na silnicích II. a 698 mostů na silnicích III. třídy.  Těm je věnována neustálá pozornost. Každoročně je provedena kontrola jejich stavu.  Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní).