18.11.2013 Obyvatelé Třince a návštěvníci města, kteří se autem přepravovali do městské části Lyžbice, si mohou oddechnout. Od pondělí 18. listopadu už nebudou muset překonávat krkolomné objížďky a obtížně hledat ideální trasu. Kvalitní spojení části Lyžbic s centrem Třince jim totiž zajistí nový podjezd pod železniční tratí – VIA LYŽBICE -, který byl dnes (18. 11.) slavnostně zprovozněn.
Nová komunikace o celkové délce 320 metrů, na kterou navazuje také parkoviště s osmnácti parkovacími místy (součástí stavebních prací byly další úpravy na náměstí T. G. Masaryka a vybudování nové železniční zastávky Třinec Centrum v gesci Správy železniční dopravní cesty), změnila tvář centra města.
 
Avia
 
Stavba,která byla zahájena v lednu 2012, byla realizována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (ROP) za zhruba 130 milionů korun. Projekt je tak další z investičních akcí Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury financované prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl příspěvku ERDF přitom dosahuje 70 procent způsobilých nákladů, zbylých 30 procent financoval Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Jde zároveň o sdruženou investici Moravskoslezského kraje a města Třinec, přičemž Třinec se podílel částkou zhruba 5,3 milionu korun.  
 
Avialybice
 
„Jsem rád, že se podařilo stavbu zrealizovat. Nebylo totiž jednoduché ji prosadit a zajistit její financování. Znamená nejen větší komfort pro občany, ale přispěje také ke zvýšení jejich bezpečnosti. Podjezdem se mimo jiné cestující snadněji dostanou na vlakovou zastávku, čímž odpadnou riskantní pokusy některých z nich přebíhat koleje. Zlepší se dostupnost krajské nemocnice na Sosně pro pěší a podjezd zajistí i volný průjezd složek integrovaného záchranného systému do Lyžbic,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Josef Babka.
 A80A80000
 
 „Původní rozpočet projektu Via Lyžbice činil 308 milionů korun. Usilovali jsme o to, aby realizace stavby byla levnější. Jsem rád, že se to podařilo a vysoutěžila se nižší cena,“  konstatoval náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské projekty a operační programy Martin Sikora s tím, že v rámci stavby došlo také k vybudování opěrné zdi, osvětlení komunikace, přeložky kanalizace a přípojky přečerpávací stanice, kterou projekt řeší odvodnění nové komunikace a přilehlých zpevněných ploch.
 
 Alybice
 
 
„Mimoúrovňové křížení pro automobilovou dopravu v Třinci citelně chybělo. Výstavbou třetího rychlostního koridoru včetně železničního mostu a zastávky se zkvalitní také regionální vlaková doprava a osobní přeprava soupravami CITY ELEFANT, kterou dotuje Moravskoslezský kraj, dodal náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.
A800000