7.10.2013 Údržbu silniční zeleně Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí v průběhu celého roku. Pozornost je věnována zejména zajištění kácení a ořezů nebezpečných, zdravotně závadných, stromů, kde by mohlo dojít k ohrožení účastníků silničního provozu pádem větví nebo celých stromů. V těchto případech musíme zasahnout okamžitě.
 
 
Mýcení náletových dřevin, kácení přestárlých stromů, odstraňování pařezů a jiných pevných překážek však můžeme realizovat jen v období vegetačního klidu a to od 1. října do 31. března. Je nutné taktéž obnovit průjezdní profil některých komunikací.
 
 
„Před zimním obdobím jeprioritou našich činností taktéž údržba a opravy odvodnění silnic, zejména čištění silničních vpustí a kanalizace v průjezdních úsecích městy a obcemi, údržba, seřezávání krajnic a čištění silničních příkopů v nezastavěných úsecích. Neboť dobře odvodněná silnice je více odolná a její trvanlivost se zvyšuje,“ řekl technicko-provozní náměstek Správy silnic MSK Milan Novák a dodal: „ Důležitým prvkem zůstává údržba a opravy propustů, jejich čištění a zlepšení odtokových poměrů vod ze silničního tělesa.“