3.10.2013 Důvodem úplné uzavírky silnice č. III/46611 v katastrálním území obce Ludgeřovice před hranicí křižovatky se sil. I/56 je výstavba splaškové kanalizace II. etapa. Úplná uzávěra bude probíhat ve dnech od 2. 10. 2013 do 15. 10. 2013.
Objízdná trasa bude vedena po vyznačené trase pomocí dopravního značení takto: ve směru na Hlučín – odbočením vpravo po silnici I/56 do Hlučína, dále odbočením vlevo zpět na silnici III/46611, stejně tak v opačném směru.
Žádáme účastníky silničního provozu o trpělivost.