V pondělí 16. září 2013 byl, za účasti vedoucích představitelů Moravskoslezského kraje a Rýmařovska, slavnostně zprovozněn více než dvanáctikilometrový úsek silnice II/370 Rýmařov – hranice Olomouckého kraje. Komunikace II. třídy ve vlastnictví kraje prošla celkovou rekonstrukcí v rámci projektu "Silnice 2011 - II. etapa" jež je spolufinancován ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Náklady na stavbu silnice II/370 Rýmařov – hranice Olomouckého kraje byly ve výši cca 46 mil. Kč.

 

Fyzická realizace projektu, jehož předmětem je rekonstrukce 4 úseků silnic, probíhala od září 2012 do srpna 2013. Celkové náklady projektu za všechny 4 úseky jsou přibližně 112 mil. Kč vč. DPH z toho dotace EU je ve výši 76 mil. Kč (70% celkových uznatelných nákladů), podíl Moravskoslezského kraje činí cca 36 mil. Kč.

„Modernizací dopravní infrastruktury na Rýmařovsku jsme pomohli vytvořit podmínky pro zajištění kvalitnější dopravy, což může mít v důsledku pozitivní dopady na ekonomickou a sociální sféru. Napojení menších regionů na kvalitní silniční a následně i dálniční síť je nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti a stability našeho kraje. Zajištění dostupnosti těchto regionů k nadřazené dopravní infrastruktuře může zlepšit pracovní i volnočasové příležitosti lidí, kteří v nich žijí, a také přilákat investory a turisty,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.
 
Zprovozněním silnice II/370 Rýmařov – hranice Olomouckého kraje dojde ke zlepšení dopravní infrastruktury, zvýšení bezpečnosti dopravy a plynulosti silničního provozu. Pro občany Rýmařovska se tak zlepší podmínky pro možný ekonomický rozvoj oblasti, zkrácení jízdních dob a také se zlepší dopravní obslužnosti území.
 
„Jsem velice rád, že se podařilo opravit další z komunikací, které k nám mohou přivést nové návštěvníky. Pro náš region, který v rámci cestovního ruchu má co nabídnout, je velmi důležitá kvalita příjezdových cest. Bez nich těžko vybudujeme potřebnou infrastrukturu a návštěvníky k nám nepřilákáme,“ řekl Jaroslav Kala předseda dopravního výboru MSK a místostarosta města Rýmařova.
 
 
V rámci projektu Silnice 2011 – II. etapa bylo zrekonstruováno celkem 20,333 km silnic II. třídy a 5,040 km silnic III. třídy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
Jedná se o tyto realizované úseky:
 
  • Silnice II/370 Rýmařov - hranice Olomouckého kraje (délka rek. úseku 12,016 km náklady cca 46 mil. Kč vč. DPH),
  • Silnice III/4588 Brantice - Radim – Krasov (délka rek. úseku 5,040 km, náklady 27 mil. Kč vč. DPH),
  • Silnice II/451 Karlovice – průtah (délka rek. úseku 1,340 km, náklady cca 9 mil. Kč vč. DPH).
  • Silnice II/445 Rýmařov - Dolní Moravice (délka rek. úseku 6,977 km, náklady cca 30 mil. Kč vč. DPH)
„Můžeme konstatovat, že přibližně ¼ silnic II. a III. třídy v našem kraji by potřebovala opravit. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje je každoročně uvolňováno necelých 150 mil. Kč na souvislé opravy silnic. Z těchto finančních prostředků se ještě letos opraví silnice III/4456 Sovinec za 8,9 mil. Kč a silnice II/440 a III/ 37021 Břidličná – Vajglov – Rýžovoviště  za cca 9 mil. Kč, na které je vypsáno výběrové řízení. Tyto finanční prostředky však nestačí, proto je pro kraj velkým přínosem finanční pomoc z evropských fondů. Díky evropským penězům můžeme rekonstruovat velké úseky cest. Jedinou nevýhodou je delší administrativní příprava,“ řekl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
 
Prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP) financovaného z EU byly v roce 2012 v rámci projektu „Silnice 2011, I. část rekonstruovány na Rýmařovsku také tyto komunikace:
· Silnice II/440 Sovinecko (Ondřejov,445-Vajglov, křižovatka s 37021), délka úseku 5,16 km, cena 26,7 mil. Kč včetně rekonstrukce  11 propustků;
· Silnice II/445 Sovinecko (Ondřejov,440-Stránské, křižovatka s 4456), délka úseku 4,55 km, cena 32,7 mil. Kč, včetně 11 propustků.
 
V současné době běží ještě stavba II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 – 11,40, II. stavba, která bude dokončena v r. 2014.