12.9.2013 Uplynuly 4 roky od rozsáhlých záplav na Novojičínsku, jež poničily značnou část železniční infrastruktury. Zničena byla také železniční trať 326 z Nového Jičína horního nádraží do Hostašovic. Vzhledem k tomu, že se trať již nebude obnovovat a na jejím místě vznikne cyklostezka, pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Nový Jičín v srpnu letošního roku železniční přejezd přes silnici č. II/483 u obce Mořkov odstranili.
 
 
A Hostaovice celkov pohled po rekonstrukci
                           Celkový pohled po rekonstrukci
 
„Stavba spočívala v odstranění kolejnic a železničního svršku, kompletního odstranění všech konstrukčních vrstev vozovky v délce 78 m, odtěžení zeminy pro úpravu nivelety, zřízení drenáží pro odvodnění pláně, opětovné zřízení všech konstrukčních vrstev vozovky. Vzhledem ke snížení nivelety vozovky byly provedeny i úpravy odvodnění komunikace včetně zřízení štěrbinových žlabů u vjezdu na pilu k zamezení stékání povrchových vod na komunikaci. Následně jsme provedli dosypání krajnic recyklátem a úpravu silničních svahů.
 
 
A Hostaovice odvodnn vozovky betonovmi laby
                           Odvodnění vozovky betonovými žlaby
 
Všechny tyto práce probíhaly za úplné uzavírky, avšak bylo třeba zabezpečit průjezd autobusů a vozidel IZS po dobu výstavby, proto práce probíhaly po polovinách vozovky a bylo nutno provést provizorní rozšíření a zpevnění krajnice, aby byl průjezd těchto vozidel umožněn. V současné době ještě probíhají za plného provozu drobné dokončovací práce, jako odláždění výtoků drenáží a zpevnění dna silničního příkopu,“ informoval vedoucí střediska Nový Jičín, Správy silnic Moravskoslezského kraje Zbyněk Kubala.
 
 
A Hostaovice ustaven trbinov laby - vjezd na pilu
                           Ustavené štěrbinové žlaby
 
Celkové náklady stavby cca 2,6 mil. Kč.