29.8.2013 Skoro dvě desítky dobrovolníků  z Občanského sdružení Radkov pracovalo v minulém týdnu na ořezu spodních výmlatků u všech 63 stromů, jež jsou součástí historické aleje Radkov-Dubová. Správa silnic Moravskoslezského kraje se dohodla s tímto sdružením, že uhradí náklady na materiál nutný k ošetření stromů spočívající v sanování stromů proti šíření houby – dřevomoru kořenového, a to zálivkou kyselinou boritou a v hnojení stromů tradičními přípravky.
Na záchraně aleje spolupracuje správa silnic také s oběma obcemi Radkov a Dubová. Vše včetně hnojení a úklidu aleje probíhalo bez problémů, jen někteří neukáznění řidiči práci dobrovolníkům, svou agresivní jízdou, ztěžovali. Během následné noční bouřky však v aleji spadla další lípa. Jednalo se o lípu označenou číslem 36, která byla nestabilní a jedna z těch v nejhorším stavu. U silnice zůstalo pouze torzo kmene.
 
 
A alej Dubov 14a
 
 
Historická lipová alej Radkov – Dubová se nachází na silnici č. III/44337 v extravilánu obou obcí. Vlastníkem aleje je Moravskoslezský kraj, právo hospodaření  k aleji  má, na základě zřizovací listiny, příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje (dále SSMSK).
 
 
A alej Dubov 21a
 
  
SSMSK každým rokem zajišťuje základní  a nejnutnější údržbu aleje spočívající v ořezu suchých a usychajících větví.  Radikálnější zásah do aleje, provedením  ozdravného ořezu, ošetřením a  nové výsadbě, je však velmi finančně náročný. Letos  se SSMSK  zabývá také odborným posouzením stavu této aleje. MěÚ Vítkov, odbor životního prostředí neúspěšně žádal o dotaci z Operačního programu životní prostředí na obnovu přírody a krajiny. U obce Radkov proběhla taktéž změna v územním plánu, ve kterém je plánováno vybudování nové silnice mimo historickou lipovou alej. Stavba obchvatu aleje je zařazena v tzv. „Bílé knize Moravskoslezského kraje“, která zahrnuje výhledové investiční stavby kraje. Zařazení výstavby do plánu realizace ovšem záleží především na finančních možnostech Moravskoslezského kraje.