28.8.2013 Jednou z priorit Správy silnic Moravskoslezského kraje  je snižování nákladů na spotřebu posypového materiálu. Proto bylo v letošním roce zahájeno zkušební třídění drti, která zůstala na silnicích po zimním období.
 
V první fázi bylo potřebné rozsypanou drť na komunikacích sebrat a svézt na jednotlivá střediska, na kterých se v současné době provádí třídění. „Třídící stroj máme zatím v pronájmu, ten objíždí všechna naše střediska a třídí. Po ukončení celého procesu výsledky vyhodnotíme,“ informoval technicko-provozní náměstek SSMSK Milan Novák a dodal: „Cílem je vyseparovat již použitý materiál inertního posypu, tj. kamenná drť a její opětovné využití při posypu v rámci zimní údržby v nadcházející sezóně. Výsledky zkušebního třídění budeme znát přibližně v listopadu 2013“.  
 
 
A tdika 37