27.8.2013 Důvodem úplné uzavírky silnice č. III/04614 v obci Sudice je provádění stavebních prací na rekonstrukci mostu ev. č. 04614-1.
Úplná uzávěru bude probíhat ve dnech od 9. 9. 2013 do 22. 9. 2013. Objízdná trasa bude vedena od mostu ev. č. 04614-1 ul. Náměstí vlevo na místní komunikaci ul. Stiborská, dále vlevo na silnici I/46 ul. Hlavní a vlevo na silnici III/046614 ul. Náměstí, resp. Stiborská. K přemístění zastávek autobusové dopravy nedojde.
Žádáme účastníky silničního provozu o trpělivost.