5.8.2013  Důvodem úplné uzavírky silnice č. III/4734 Horních Bludovice je oprava silnice Kaňovice-Bruzovičky. Úplná uzávěra bude probíhat ve dnech od 5. 8. 2013 (pondělí) do 28. 8. 2013 (neděle), pro rezidenty a autobusy od 6. 8. 2013 do 9. 8. 2013 a od 19. 8. 2013 do 22. 8. 2013.
Objízdná trasa bude vedena po vyznačené trase pomocí dopravního značení po silnici č. III/4734, II/473 a III/4731 přes obec Kaňovice, Sedliště a Bruzovice. Doprava linky č. 411 MHD Havířov bude vedena obousměrně po uvedené objízdné trase. V důsledku objížďky budou zrušeny zastávky Horní Bludovice, U kaple, Horní Bludovice, hřbitov a spoje budou vedeny se zpožděním. Dopravní opatření bude umístěno na zastávkách v trase linky č. 411.
 
Žádáme účastníky silničního provozu o trpělivost.