2.8. 2013 Důvodem úplné uzavírky silnice č. II/443 v katastrálním území Melč v místě křížení Melč-Jánské koupele-Moravice je rekonstrukce mostu ev. č. 443-054.  Úplná uzávěru bude probíhat ve dnech od 1. 8. 2013 (čtvrtek) do 31. 10. 2013 (sobota).
Objízdná trasa bude vedena po vyznačené trase pomocí dopravního značení takto: Melč II/443 přes obec Moravice III/44330, Nové Lublice III/44327, Kružberk III/44327, Staré Těchanovice III/44327 a obec Zálužné II/443 v obou směrech. Pro dopravní obsluhu, vozidla stavby a BUS po místní komunikaci U kostela  v obou směrech.
 
Autobusové zastávky budou přemístěny: zastávka Melč, rozcestí Mokřínky po dobu uzávěry bude přemístěna na místní komunikaci ležící na pozemku p.č. 2903/2 k.ú. Melč.
 
Žádáme účastníky silničního provozu o trpělivost.