2.8.2013 Na začátku letošního léta dostali řidiči na Bruntálsku do užívání nově  zrekonstruovaný úsek silnice III/4588 Brantice – Radim – Krasov. Průtah obcemi v délce 5 km s celkovými náklady ve výši 26,5 mil. Kč začíná na křižovatce se silnicí I/45 mezi Krnovem a Bruntálem a končí v obci Krasov. V rámci akce, která byla jednou ze čtyř staveb evropského projektu „Silnice 2011 –II. etapa, byla také rekonstruována opěrná zeď v délce 500 m a 18 propustků.
A Krasov-Radim
V rámci zmíněného projektu „Silnice 2011 – II. etapa, na jehož přípravě se podílela Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., se v současné době realizuje nebo jsou již zrealizovány rekonstrukce silnic:
 
 
II/445 Rýmařov – Dolní Moravice
II/370 Rýmařov – hranice Olomouckého kraje
II/451 Karlovice - průtah
 
A Krasov-Radim2
Projekt „Silnice 2011 – II. etapa“ navazuje na již dokončený evropský projekt „Silnice 2011“, který si vyžádal celkové náklady ve výši 485 milionů korun, přičemž dotace z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko činila 70 procent způsobilých nákladů. Zbytek financoval Moravskoslezský kraj. Celková délka rekonstruovaných silnic je 66 kilometrů, z toho 46 km silnic II. třídy a 20 km silnic III. třídy.