23.7.2013 Důvodem úplné uzavírky silnice III/45713 v prostoru mostu ev. č. 45713-3 v délce 50 m je zajištění bezpečnosti silničního prostoru při provádění stavby. Veškerý silniční provoz bude zastaven v termínu od 23. 7. 2013 (úterý) do 14. 9. 2013 (sobota).
Objízdná trasa bude vedena po vyznačené trase pomocí dopravního značení po silnici III/45713, II/457, II/445, III/45713, Petrovice – Zlaté Hory – Heřmanovice – Petrovice, obousměrně.
Žádáme účastníky silničního provozu o trpělivost.