31.7.2013 V rámci evropského projektu „Silnice 2011 – II. etapa“ byla zrekonstruována silnice č. II/451 – Karlovice - průtah na Bruntálsku. „Jedná se o jednu ze čtyř staveb plánovaných v projektu, jehož realizace byla zahájena na podzim roku 2012 a na kterém se přípravou i realizací podílela i Správa silnic Moravskoslezského kraje,“ informoval ředitel Správy silnic MSK Tomáš Böhm.
 
Rekonstrukce komunikace v Karlovicích odstranila bodové závady ve sjízdnosti a byla vybavena novými bezpečnostními prvky. Jízda po takto opravené silnici, protínající nádhernou krajinu, je opravdu zážitkem.
A Karlovice prtah
Stavba o délce 1,4 km s celkovými náklady přes 8 mil. Kč byla koordinována s obcí Karlovice, která realizovala souběžně výstavbu nové kanalizace, chodníků a autobusových zálivů. Stavba průtahu Karlovic navazuje na nový úsek silnice, začínající na křižovatce silnic II/451 a II/452 u Vrbna p. Pradědem až po železniční přejezd v Kunově, který byl zprovozněn v loňském roce v délce 11,5 km také z evropských prostředků.V rámci projektu „Silnice 2011 – II. etapa se v současné době realizuje nebo jsou již zrealizovány rekonstrukce silnic:
 
II/445 Rýmařov – Dolní Moravice
II/370 Rýmařov – hranice Olomouckého kraje
III/4588 Brantice-Radim-Krasov
 
A Karlovice prtah 2